30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 48 Seri No’lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün dokuzuncu paragrafındaki indirimli orana tabi işlemler nedeniyle giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2023 yılı için 57.300.- TL iken 2024 yılı için 90.800.- TL olarak belirlenmiştir.

Yürürlük tarihi 01.01.2024 tür.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Editör: Hakan UYSAL