Değerli Üyemiz,
 

29.01.2022 Tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7352 SAYILI KANUN” ile

2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE Vergi Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULMAYACAK.

Ancak; Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan kuyumcular her Geçici Vergi dönemi (2022/2.Dönem) ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur. (VUK Geçici Madde 33)

Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin yapacakları düzeltmede kullanacakları Yİ-ÜFE değerleri için internet sitemizin Ana sayfa/Mevzuat/Pratik Bilgiler/Vergi/9. sayfasında bulabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Saygılarımla,

Erol DEMİREL BAŞKAN