12 Mart 2024 SALI                                Resmî Gazete                              Sayı : 32487

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8256

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

11 Mart 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

11/3/2024 TARİHLİ VE 8256 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gecikme cezası oranı %3 (kanuni oran) olarak uygulanır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.