26 Ocak 2023 PERŞEMBE                   Resmî Gazete                              Sayı : 32085

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6728

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kuramların 31/12/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI