Söz konusu Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Rehberde;

  • Depremden etkilenen hizmet erbabına yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin gelir vergisi ve damga vergisi istisnaları,
  • Deprem sebebiyle vefat edenlerin mirasçılarına ve yakınlarına sağlanan avantajlar,
  • Binalara ilişkin terkin edilecek amme alacakları,
  • Taşıtlara ilişkin terkin edilecek amme alacakları ile sağlanan diğer kolaylıklar,

gibi açıklamalar yer almaktadır.

Konuya ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

  • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7440 sayılı Kanun Mikro Sitesinden,
  • Başkanlığımızın doğrulanmış Sosyal Medya Hesaplarından,
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,
  • gib.gov.tr adresinde yer alan Dijital Vergi Asistanından -    ,

ulaşabilirsiniz.

7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.