Başkanlığımız sistemlerinin kontrolü sonucu e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamasında gönderilen bazı paketlerin durum kodu 1120 - Zarf Arşivden Kopyalanamadı hatası aldığı anlaşılmış olup Başkanlığımızca bu duruma ilişkin olarak teknik çalışmaların yapılmasına başlanmıştır.

Bu durumdaki zarflar için mükelleflerimizin ilgili belgelerini tekrar zarflayarak göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

İlgili zarflar Başkanlığımızca tekrar e-belge sistemlerine dahil edilerek zarf durum kodları 1000 - Zarf Kuyruğa Eklendi olarak güncellenecektir. 1000 - Zarf Kuyruğa Eklendi durumundaki zarflar üzerinden e-faturanın ve e-irsaliyenin diğer durum kodları sorgulanmalıdır.

Duyurulur.