Başkanlığımız sistemlerinin kontrolü sonucu e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamasında gönderilen bazı paketlerin durum kodu 1120 - Zarf Arşivden Kopyalanamadı hatası aldığı anlaşılmış olup Başkanlığımızca bu duruma ilişkin olarak teknik çalışmaların yapılmasına başlanmıştır.

Bu durumdaki zarflar için mükelleflerimizin ilgili belgelerini tekrar zarflayarak göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

E-Fatura Yerine Sehven E-Arşiv Fatura Düzenlenmesi E-Fatura Yerine Sehven E-Arşiv Fatura Düzenlenmesi

İlgili zarflar Başkanlığımızca tekrar e-belge sistemlerine dahil edilerek zarf durum kodları 1000 - Zarf Kuyruğa Eklendi olarak güncellenecektir. 1000 - Zarf Kuyruğa Eklendi durumundaki zarflar üzerinden e-faturanın ve e-irsaliyenin diğer durum kodları sorgulanmalıdır.

Duyurulur.