e-Defter Muvafakatname İşlemleri

e-Defter uygulamasında muvafakatname verme işlemleri için kullanılan ekrandır. 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin (4.3.7.) numaralı fıkrasında yer alan düzenleme uyarınca, mükellefler tarafından Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verilen muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla, e-Defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmalarının veya defter tutma hususunda 3568 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensuplarının “Mali Mührü” ya da “Nitelikli Elektronik Sertifikası” ile imzalanması/onaylanması ve defter ve berat dosyalarının bunlar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenmesi mümkün bulunmaktadır.

e-Defter ve berat dosyalarının imzalanmasına, onaylanmasına ve yüklenmesine ilişkin olarak verilecek muvafakatname ile yapılacak yetkilendirme işlemleri ”Dilekçe Türü” başlığı altında, “e-Defter Muvafakatname İşlemleri” kısmında yer alan “İşlem Başlat” butonuna tıklanarak ulaşılan “e-Defter Muvafakatname Oluşturma” ekranı aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.

E Defter Muvafakatname Kullanım Kılavuzu 1

“e-Defter Muvafakatname Oluşturma” ekranında uyumlu yazılım firmasına veya defter tutma hususunda 3568 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensuplarına muvafakatname verme işleminde, “Uyumlu Yazılım Firması” başlığına tıklandığında listelenen ilgili uyumlu yazılım firma bilgileri seçilerek veya “Meslek Mensubu” başlığına tıklanarak ilgili meslek mensubunun bilgileri girilerek “İLERİ” butonuna tıklanır.

“e-Defter Muvafakatname Özeti” ekranında yer alan bilgiler kontrol edildikten sonra“ONAYLA” butonuna tıklanır.

Bu aşamada SMS onayı için cep telefon bilgisi bulunan aşağıdaki ekran açılır ve

“ONAY KODU İSTE” butonuna tıklanması gerekmektedir.

Cep telefonuna SMS ile gelen şifre girilir ve “ONAYLA” butonuna tıklanır.

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz başarıyla işleme alınmıştır” uyarısı görüntülenir.

“Dilekçelerim” butonuna tıklanarak talebe ait işlem süreçleri takip edilebilecektir.

e-Defter ve berat dosyalarının imzalanmasına, onaylanmasına ve yüklenmesine ilişkin olarak verilen mevcut muvafakatnamenin iptali için Dijital Vergi Dairesi üzerinden; Dilekçelerim/ Yeni Dilekçe Oluştur menüsü altında yer alan “e-Defter Muvafakatname İşlemleri” dilekçe türü kullanılarak “İŞLEM BAŞLAT” butonuna tıklanır.

“e-Defter Muvafakatname İptal İşlemi” ekranında daha önce verilmiş ve iptal edilmek istenilen aktif muvafakatname bilgileri kontrol edildikten sonra “İLERİ” butonuna tıklanır.

e-Defter Muvafakatname İptal İşlemi Özeti ekranından “ONAYLA” butonu tıklanır.

SMS onayı için cep telefon bilgisi bulunan aşağıdaki ekran açılır “ONAY KODU İSTE” butonu tıklanır.

Cep telefonuna SMS ile gelen şifre girilir ve “ONAYLA” butonuna tıklanır.

Onaylama işleminden sonra “Talebiniz başarıyla işleme alınmıştır” uyarısı görüntülenir.

“Dilekçelerim” butonuna tıklanarak talebe ait işlem süreçleri takip edilebilecektir.

Editör: Hakan UYSAL