Bilindiği üzere, 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkânı getirilmiştir.

Bu kapsamda; geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen Mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi Dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

21.05.2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanan "ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4)"  ile E-Defter gönderme süreleri aşağıdaki gibi olmuştur.

E Defter Gönderme Süreleri Mayıs 2024

Editör: Hakan UYSAL