e-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLENMESİ SIRASINDA ALINAN HATALAR

HAKKINDA DUYURU

5/4/2024

e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerine yükleme işlemi sırasında alınan hatalarla ilgili olarak e- Defter Saklama Uygulamasında gerekli geliştirmeler tamamlanmıştır.

e-Defter Saklama Uygulaması olarak indirilen ve kurulumu yapılan programa ait dosyaların, aşağıda belirtilen işlem adımlarının takip edilerek güncellenmesi durumunda e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyaları başarılı şekilde yüklenebilecektir.

Duyurulur.

1.      "EDefter.dll.config" adlı yapılandırma dosyasını indirin. Söz konusu dosyaya ulaşmak için tıklayınız.

2.      Bilgisayarınızda, "C:\Program Files (x86)\e-DefterBildirim\EDefter" konumunda bulunan mevcut "EDefter.dll.config" dosyasına sağ tıklayıp "Yeniden Adlandır" seçeneğini seçerek dosyanın adını "EDefter.dll.config.bak" olarak değiştirin.

3.      Daha önce indirdiğiniz "EDefter.dll.config" adlı yeni yapılandırma dosyasını, "C:\Program Files (x86)\e-DefterBildirim\EDefter" dizinine kopyalayın.

Resim 1