Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)'nın tahminlerine göre, elektrikli araç sayısının 2030 yılına kadar dünya genelinde 145 milyona ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak elektrikli araç sayısının ve elektrikli araç şarj istasyonlarının hızla arttığını görmekteyiz.

EPDK verilerine göre, 4 bin 221 adet şarj istasyonunda 6 bin 633 adeti AC, 2 bin 228 adet DC noktası olmak üzere toplam 8 bin 861 şarj noktası bulunmaktadır. Bu yazımızda elektrikli araçlara verilen şarj hizmetinde belge düzeninin vergi usul kanunu tebliğlerinde yer verilen düzenlemelerle birlikte ele almaya çalışacağız.

Elektrikli şarj hizmeti verenler e-fatura uygulamasına geçecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri e fatura uygulamasına dâhil olmak zorundadır.

7 Ekim tarihinde yayımlanan 550 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğine göre, şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerinden, 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla faaliyette bulunanlar 02/01/2024 tarihine kadar, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları tarih itibarıyla başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Fatura düzenleme limiti

 Şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerinin gerçekleştirdikleri mal teslimi ve hizmet ifalarına istinaden düzenleme zorunluluğu getirilen mali belgeleri, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara bağlı olmaksızın, e-Fatura, e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri ve bunları elektronik ortamda iletmeleri zorunludur.

Fatura düzenleme süresi

 7 Ekim tarihli 551 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğine göre elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

Bununla birlikte, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi gibi şartların sağlanmasına bağlı olarak, bu kapsamda verilen şarj hizmetlerine ilişkin yedi günde bir fatura (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilecektir.

Ayrıca aynı tebliğle, şarj ağı işletmecileri, şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgileri anlık olarak elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı Teknoloji sistemlerine bildirmek zorundadır.

Şarj ağı işletmecileri, elektronik ortamda bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi bu bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmek zorundadırlar. Gelir İdaresine bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanacağını da hatırlatmış olalım.

Kaynak: Dünya | Mahmut Bülent YILDIRIM