10.05.2024

Bu kapsamda, e-Fatura ve e-İrsaliye Uygulamaları ile e-Fatura ve e-İrsaliye Portalları ve e- Belge sorgulama servisleri çalışma tamamlanana kadar hizmet veremeyecektir

Bu nedenle, e-Fatura ve e-İrsaliye Uygulamalarına kayıtlı mükelleflerimiz ile e-Fatura ve e- İrsaliye Portallarını kullanan mükelleflerimizin, düzenlemeleri gereken belgeleri matbu (kağıt ya da e-Arşiv Fatura) belge olarak düzenlemeleri mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu çalışmanın tamamlanması durumunda Başkanlığımızca ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Duyurulur.