Değerli okurlar, enflasyon muhasebesi (vergi jargonuyla enflasyon düzeltmesi) 2021 yılının sonları ile 2022 yılının başlarında yoğun bir şekilde tartışılmış, neticede enflasyon düzeltmesi şartları oluşmasına rağmen geçici bir madde ile enflasyon düzeltmesi 2023 sonuna kadar ertelenmişti.

Zaman çabuk geçiyor, 2023 yılının sonuna hızla yaklaşıyoruz.

2023 sonunda yapılacak düzeltmenin sonuçları neler?

Geçici madde ile yapılan düzenlemeyle, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021, 2022 yılları ile 2023 geçici vergi dönemlerinde şartlar oluşsa bile enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı hükme bağlandı.

Bu düzenleme uyarınca, 31.12.2023 tarihli mali tablolarının, şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekiyor.

Bu arada belirtelim, 2023 sonu itibariyle şartların oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Takip eden birkaç yılda da çıkış şartları oluşmadığı için enflasyon düzeltmesinin yapılması yolu gözüküyor.

31.12.2023 tarihi (yani 2023 yıl sonu) itibariyle yapılması gereken enflasyon düzeltmesi işleminden kaynaklanan kar/zarar tutarları geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilerek (2023 yılına ilişkin tutarlar dahil) vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararları ise vergi matrahının tespitinde zarar olarak indirilmeyecek.

Bu düzeltme sonucunda hesaplanacak tutarlar, 2024 yılına başlangıç değerleri olarak intikal ettirilecek ve bu yıldan itibaren vergisel sonuç doğuracak. Örneğin düzeltilen stok maliyetleri 2024 yılından itibaren satılan malın maliyeti olarak kabul edilecek, keza düzeltilen amortismana tabi iktisadi kıymetler üzerinden 2024 yılından itibaren amortisman (daha yüksek) ayrılabilecek.

Enflasyon düzeltmesine ne kadar hazırlıklıyız?

Kişisel gözlemim, yıl sonu itibariyle yapılacak enflasyon düzeltme işlemine gereken ilginin gösterilmediği yönünde.

Maalesef ülkemize özgü son dakika yaklaşımı burada da gözleniyor. Koca koca şirketler gereken hazırlığı yapmıyor. Her ne kadar, son günlerde enflasyon eğitimleri artsa da yeterli düzeyde olmadığını düşünüyorum. Tabii ki bunda mükelleflerin ilgi göstermemesinin önemli bir payı var.

Geciken sadece mükellefler mi?

Hayır, Maliye Bakanlığı da geciken kurumlar arasında, şu ana kadar çoktan çıkarması gereken tebliği çıkarmadı. Tebliğ taslağının çok önceden hazır olduğunu tahmin ediyorum. Neden hâlâ yayımlamadıklarını gerçekten çok merak ediyorum.

Mükellefler geçmiş uygulama için yayımlanmış tebliğleri esas alarak hazırlıklarını yürütüyorlar.

Yeni bir erteleme olur mu?

Sanmıyorum. 2023 yılı sonu itibariyle yapılacak enflasyon düzeltmesi vergisel sonuç yaratmayacağı için yeni bir erteleme beklemiyorum.

Bu nedenle mükelleflere tavsiyem, daha fazla gecikmeden düzeltme çalışmalarına bir an önce başlamaları yönündedir.

T24 | Erdoğan SAĞLAM