Tarih: 17/4/2024

Sayı: 2024-28 

    DUYURU

KONU: Enflasyon Muhasebesi Uygulama Rehberinin Güncellenmesi

Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde finansal tabloların tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağına dair duyuru yayımlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde ise, ilgili paydaşlarımızın enflasyon düzeltmesinde izleyeceği adımlara, uygulayacakları esaslara yardımcı olmak üzere “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi” (Rehber) yayımlanmıştır.

Akabinde ikisi online ortamda, birisi İstanbul’da ve birisi Ankara’da yüz yüze olmak üzere dört adet enflasyon muhasebesi eğitimi gerçekleştirilmiş, Rehber’in ilk haline ilişkin gelen görüş-öneriler, dairemize ait mail adresine gelen sorular dikkate alınmış ve bu kapsamda uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların daha kapsamlı bir biçimde ele alınabilmesi için Rehberin içeriğinde güncelleme yapılmıştır.

Rehberin güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


İletişim

Ayrıntılı bilgi için [email protected] e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

pdf Duyuru için tıklayınız.