Hafta tatilini pazar günleri kullanıyorum. Eşim cumartesi günü doğum yaptı, ama babalık iznimi cumartesiden başlattılar, perşembe günü iş başı yapmam gerektiği söylendi, doğru mudur? Selim Y.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçiye;

-Evlenmesi halinde 3 gün,

-Evlat edinmesi halinde 3 gün,

-Ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün,

-Eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün,

-En az % 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.

Mazeret izinleri, olayın gerçekleşmesinden itibaren zaman işlemeye başlar. Ayrıca mazeret izinleri yasada “iş günü” değil, “gün” olarak verilmiştir. Bu bakımdan erkek işçilere eşinin doğum yapması nedeniyle talebi halinde verilecek 5 günlük izin süresinin bayram, resmi tatil, hafta sonu gibi tatil günlerine rastlaması halinde, izin süresi bu sürelerde de işlemeye devam edecektir.

Bu bakımdan eşi cumartesi doğum yapan erkek işçiye talebi halinde verilecek 5 günlük izin cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri kullanılabileceğinden, perşembe günü iş başı yapılması gerekecektir.

Eşi doğum yapan devlet memuruna ise 657 sayılı Kanuna göre isteği üzerine 10 gün izin verilmekle birlikte, işçiler de olduğu gibi devlet memurlarında da izin süresine rastlayan bayram, resmi tatil, hafta sonu gibi tatil günlerinde 10 günlük izin süresi işlemeye devam edecektir.

APARTMAN GÖREVLİSİNİN PRİM BORCUNU NASIL ÖDEYEBİLİRİZ?

2022/Haziran ayında ilk defa apartman görevlisi çalıştırmaya başladık. SGK dosyasını açıp işe girişini de verdik. Ama bankada sigortasını ödemek istediğimizde hiç borç çıkmıyor, ne yapmamız gerekir? Hakan D.

Gerek ilk defa apartman görevlisi çalıştıracak apartman ve site yönetimlerince, gerekse ayda 10 gün veya üzerinde ev hizmetlisi çalıştıracak kişilerce öncelikle işyeri bildirgesi ve işe giriş bildirgesi elektronik ortamda SGK’ya gönderilmelidir. Ardından SGK müdürlüklerince tescil işlemleri yapıldıktan sonra, e-Sigorta şifresinin e-Devlet uygulamaları üzerinden temin edilerek, sigortalının prim gün sayısı ile prime esas kazanç tutarı çalışmaya başladığı ay içinde, eksik gün sayısı ve eksik gün nedeni ile yararlanılacak teşvik kanun numarası ise en geç takip eden ayın 14’üne kadar e-SGK’da yer alan Kolay İşverenlik Uygulaması üzerinden sisteme girilmelidir.

Hal böyle olmakla birlikte, işyeri tescilinin yapıldığı ayda, e-Sigorta şifresi e-Devletten onaylanmış ise Kolay İşverenlik Uygulaması üzerinden sigortalının prim gün sayısı ve kazancı girilmemiş olsa bile, sigortalının brüt asgari ücret üzerinden sigorta primleri sistem tarafından otomatik olarak tahakkuk ettirilmekte ve ödenecek tutar teşviksiz olarak banka ekranlarına yansıtılmaktadır.

Buna karşın e-Sigorta şifresi işyeri tescilinin yapıldığı ayda e-Devletten onaylanmamış ise e-Sigorta şifresi onaylanıncaya kadar otomatik tahakkuk da yapılamamaktadır.

Otomatik tahakkuk yapılmadığı durumlarda yasal verilme süresi sona ermemiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin e-Bildirge V2 uygulaması üzerinden belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 21’i ila 26’sı arasında Tahakkuk Nedeni “(A) Yasal Süresi İçinde Verilmiş” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekiyor. Bu durumda bildirge teşvikli olarak düzenlenebileceği gibi sigorta primi ve işsizlik sigortası primiyle birlikte damga vergisi borcunun, prim teşviki düşüldükten sonra kalan kısmının aynı ayın sonuna kadar faizsiz olarak ödenmesi de mümkün olacaktır.

Yasal verilme süresi sona ermiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri ise her bir ay için ayrı olmak üzere ayın 21’i beklenmeksizin yine e-Bildirge V2 uygulaması üzerinden Tahakkuk Nedeni: (B) “Yasal Süresi Dışında Verilmiş” seçeneği üzerinden, ancak teşviksiz olarak düzenlenebilecektir. Bu durumda süresi dışında verilen her bir belgeye asgari ücretin 1/5’i tutarında idari para cezası uygulanacağı gibi tahakkuk eden primlerin de gecikme zammıyla birlikte ödenmesi gerekecektir. Ayrıca bildirimlerin yasal verilme süresinin sona erdiği ayı izleyen aydan itibaren üç aylık süre geçirildikten sonra yapılması halinde, doğruluğunun tespiti için durum SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarına aktarılmaktadır.

Bu durumlarla karşılaşılması ve prim teşviklerinden de yararlanılması adına gerek apartman görevlileri için gerekse ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde çalışanlar için işyeri bildirgesi ve işe giriş bildirgesi gönderilip SGK müdürlüğü tarafından işlemler sonuçlandırıldıktan sonra, aynı ay içinde mutlaka e-Sigorta şifresini e-Devlet uygulamalarından temin ederek sigortalının çalışma gün sayısını ve brüt ücretini aynı ay içinde, 30 günden az çalıştırılacaksa eksik gün sayısı ve eksik gün nedeni ile yararlanılacak teşvik kanun numarasının seçimini en geç takip eden ayın 14’üne kadar Kolay İşverenlik Uygulaması üzerinden sisteme girilmesi ihmal edilmemelidir.

Karar | Eyüp Sabri DEMİRCİ