Sigortalı çalışmış ve vefat etmiş anne veya babasından dolayı ölüm aylığı alan kız çocuğunun evlenmesi halinde ölüm aylığı kesiliyor. Diğer yandan kız çocuğuna evlilik nedeniyle evlenme ödeneği ödeniyor. Evlenme ödeneği SGK tarafından kız çocuğunun talepte bulunması şartıyla yatırılıyor. Bir defaya mahsus olarak ödenen evlenme ödeneğinin tutarı da ölen kişinin sigortalılık durumuna göre değişiyor.

KANUNDA FARKLILIK VAR

Evlenme ödeneğinde 2008 Ekim ayı öncesi ve sonrası farklılık söz konusu. Ekim 2008 öncesinde SSK'lı anne ya da babadan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ölüm aylığının 24 aylık tutarı kadar evlenme ödeneği verilmekteydi. Bağ–Kur'lu kız çocukları için ise evlenme ödeneği hakkı yoktu. Memur anne ya da babadan aylık alan kız çocukları için ise evlenme ödeneği miktarı ölüm aylığı tutarının 12 katı kadardı. 1 Ekim 2008 ile birlikte 5510 sayılı Kanun devreye girince geçiş hükümleri ile birlikte bu uygulamalarda değişiklik oldu.

5510 sayılı Kanunla birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarına ölüm aylığının 24 aylık miktarının evlenme ödeneği olarak ödenmesi hüküm altına alındı. Dolayısıyla ilk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan kişilerin ölümü halinde geride kalan kız çocuklarına ölen kişinin memur, işçi, esnaf olmasına bakılmaksızın 24 aylık ölüm aylığı tutarında evlenme ödeneği ödeniyor. Ancak ilk kez 1 Ekim 2008 öncesinde memur olmuş anne ya da babadan ölüm aylığı alan kız çocukları hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanıyor. Bu nedenle de evlenme ödeneği 12 aylık ölüm aylığı miktarı olarak ödeniyor.

SSK'lı anne ya da babadan ölüm aylığı almakta olan kız çocukları için 1 Ekim 2008 öncesi veya sonrası fark etmiyor. SSK'lı anne ya da babadan ölüm aylığı almakta olan kız çocukları her halükarda 24 aylık ölüm aylığı tutarında evlenme ödeneği alabiliyor. Bağ–Kur'lu anne ya da babadan ölüm aylığı almakta olan kız çocukları için ise kritik nokta evlilik tarihi. 1 Ekim 2008 ve sonrasında evlenen kız çocukları 5510 sayılı Kanun'a göre 24 aylık ölüm aylığı tutarında evlenme ödeneği alabiliyor. Bu nedenle 1 Ekim 2008 öncesinde Bağ–Kur'lu olmuş anne ya da babadan ölüm aylığı almakta olan kız çocukları 1 Ekim 2008 öncesinde evlenmiş olmaları durumunda evlenme ödeneği alamıyorlarken, 1 Ekim 2008 sonrasında evlenen kız çocukları, Bağ–Kur'lu anne ya da babadan ölüm aylığı alıyor olsalar da evlenme ödeneğinden faydalanabiliyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

İşçi ya da esnaf yani SSK'lı ya da Bağ–Kur'lu anne ya da babasından ölüm aylığı almakta olan kız çocuklarının evlenmeleri nedeniyle ölüm aylığı kesildiğinde, evlenme ödeneği olarak ölüm aylığının 24 aylık tutarı yatırılıyor. Örneğin 5 bin lira ölüm aylığı almakta olan kız çocuğuna evlenmesi durumunda 120 bin lira evlenme ödeneği veriliyor. İlk kez 1 Ekim 2008 öncesinde memur olmuş anne ya da babadan ölüm aylığı alan kız çocuğuna ise 12 aylık ölüm aylığı tutarında evlenme ödeneği ödeniyor. Yani 5 bin liralık ölüm aylığı alan kız çocuğuna 60 bin lira evlenme ödeneği yatırılıyor.

5 YILLIK SÜREYE DİKKAT!

Evlenme ödeneğinin evlilik tarihi itibarıyla talep edilmesi gerekiyor. Evlilik tarihinden itibaren talep edilmeyen evlenme ödeneği için 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu. Yani 5 yıl içinde talep edilmeyen evlenme ödeneğinin daha sonra talep edilme imkanı yok. Talep edilmediği durumlarda SGK otomatik olarak evlenme ödeneği ödemiyor ve çeyiz parası her evlilikte değil yalnızca bir kez alınabiliyor. Ayrıca boşanan kişiye yeniden ölüm aylığı bağlanabiliyor.