1. 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler gereğince,

    • 2022 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin,

    • Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren ve 2022 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 500 Bin TL ve üzeri olan mükelleflerin,

    • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2022 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 500 Bin TL ve üzeri olanların,

3/7/2023 tarihine (1/7/2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) kadar (bu tarih dâhil) e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması gerekmektedir.

Vergisel uygulamalar bakımından herhangi bir sorunla karşılaşılmaması bakımdan söz konusu uygulamalara dâhil olmak için gerekli hazırlıkların yapılarak başvuru yapılması icap etmektedir.

Elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyete ilişkin olarak verilen ve ilgili sertifika makamları tarafından MERSİS ve MERNİS kayıtları çerçevesinde kontrol edilerek başvuru uyarı ekranlarında gösterilen bilgilerin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi elektronik imza araçlarının zaman kaybı olmaksızın doğru bir şekilde üretilmesine imkân sağlayacaktır.

Bununla birlikte, e-Belge uygulamalarına başvurmak isteyen ancak henüz mali mühürlerini / e-İmzalarını teslim alamayan mükellefler için İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden de başvuru yapılabilmesi mümkündür. Bu kapsamda, İnteraktif Vergi Dairesine “T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası/kullanıcı kodu ve şifre” ya da “T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi” ile giriş yapılarak “İşlem Başlat / e-Defter ve e-Belge İşlemleri” menüleri aracılığıyla başvuru yapılabilir.

3/7/2023 tarihi itibarıyla e-Fatura uygulamasına dâhil olacak mükellefler, 2023 Haziran ayı içerisinde yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin olarak düzenlemeleri gereken ve vergiler dâhil toplam tutarı 5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı) aşan faturalarını “https:\\earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html” adresinde yer alan e-Arşiv Fatura Portalı (İnteraktif) üzerinden düzenleyebilirler.

Duyurulur.