GELİR  VERGİSİ TARİFESİ GVK Md. 103
2024 YILI  ÜCRET DIŞINDAKİ  Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
110.000 Türk Lirasına kadar 15%
230.000 Türk Lirasının 110.000 Türk Lirası için 16.500 TL Fazlası 20%
580.000 Türk Lirasının 230.000 Türk Lirası için 40.500 TL Fazlası 27%
3.000.000 Türk Lirasının 580.000 Türk Lirası için 135.000 TL Fazlası 35%
3.000.000 Türk Lirasından fazlasının 3.000.000 Türk Lirası için 982.000 TL Fazlası 40%
2024  Yılı SADECE ÜCRET  Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
110.000 Türk Lirasına kadar 15%
230.000 Türk Lirasının 110.000 Türk Lirası için 16.500 TL Fazlası 20%
870.000 Türk Lirasının 230.000 Türk Lirası için 40.500 TL Fazlası 27%
3.000.000 Türk Lirasının 870.000 Türk Lirası için 213.300 TL Fazlası 35%
3.000.000 Türk Lirasından fazlasının 3.000.000 Türk Lirası için 958.800 TL Fazlası 40%
Serbest Meslek Makbuzunda Netten Brüte Oranı
İşyeri Kiralarında Netten Brüte Oranı
(KDV %20, GV.%20)
(GV. %20)
Net Bölü 0,96
Net Bölü 0,80
Kar Payı Netten Brüte Oranı (GV. %10) Net Bölü 0,90