Bir şirketin bankadan kendi adına temin ettiği krediyi diğer grup şirketine aynı şartlarda kullandırması ve bu durumun ispat edici vesikalarla belgelendirilmesi halinde söz konusu kullanılan krediler dolayısıyla bankaya ödenmesi gereken faizlerin ve masrafların kredi kullandırılan grup şirketi tarafından kurum kazancının tespitinde gider veya maliyet yazılması mümkün bulunmaktadır. Bu konuda özelgeler mevcuttur.

Ancak, kredinin aynı gün devredilmesi, ve faiz vs. masraflar toplamının krediyi devir alan şirketçe ödenmesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile bankadan kredi alan ilk şirkette hiçbir faiz ve masraf yükü kalmamalıdır.

Bu şartlara uyulmazsa normal finansman hizmeti verildiği kabul edilerek faiz için KDV hesaplanması gündeme gelir. Bankadan kredi alan şirkete faiz vs. masraflar için dekont geldiği bilinmektedir. Ancak, bu şirketin krediyi devrettiği şirkete aynı gün yansıtacağı faiz vs. masraflar için dekont veya fatura tanzimi konusunda netlik yoktur. 2004 yılındaki bir özelge dekont tanzim edilebileceği yönündedir. V.U.K. hükümlerine göre ise banka dışı şirketlerin dekontla gelir veya gider yazması halinde incelemelerde geçerli belge olarak alınmadığı gerekçesiyle usulsüzlük cezası ile karşılaşmamak adına KDV’siz yansıtma faturası tanzimini tavsiye ediyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili dairesiyle yaptığımız telefon görüşmesinde de fatura tanziminin uygun olacağı cevabını aldık.

KDV’siz faturanın ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesinin ”Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosundaki 209 no’lu satırda yazılması gerekecektir.

NOT; 3486 numaralı sirkülerimizde finansman hizmeti ve kefalet verilmesi durumlarında uygulanacak hizmet bedeli yüzdesi hakkında bilgi aktarılmıştır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.