Tarih: 25/4/2024

Sayı: 2024-30 

    DUYURU

KONU: KFMS 41: Ara Dönem Finansal Raporlama Standardına İlişkin Kurul Kararı Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki katılım finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak, söz konusu sektöre özgü finansal işlemlerin kalitesini ve bu işlemler hakkında farkındalığı artırmak amacıyla katılım finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından yayımlanan Katılım Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan 1 adet Kavramsal Çerçeve, 1 adet Uygulama Rehberi ile 25 adet Katılım Finans Muhasebe Standardının çevirileri tamamlanarak Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

AAOIFI tarafından yayımlanan diğer Katılım Finans Muhasebe Standartlarının da mevzuatımıza kazandırılması amacıyla KFMS 41: Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı 25 Nisan 2024 tarihli ve 32527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu standart 1 Ocak 2024 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde ihtiyari olarak uygulanabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KFMS 41: Ara Dönem Finansal Raporlama Standardına İlişkin Kurul Kararının yayımlandığı Resmî Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Katılım Finans Muhasebe Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.


İletişim

Ayrıntılı bilgi için [email protected] e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

pdf Duyuru için tıklayınız.