Gri listede olmak, uluslararası finansal işlemleri zorlaştırıyor ve yatırımları caydırıyor. Türkiye maalesef 2021'den beri bu listede yer alıyor.

***

Türkiye’nin durumu Türkiye’nin gri liste sorunu 2019’da izleme süreci ile başladı, 2021’de ise listeye girdi. 2019’da yayılmaya ilişkin hedeflenen mali yaptırımlar (R.7) ve siyasi nüfuz sahibi kişiler (R.12) başlıklarında tam uyumsuz, terörizm ve terörizmin finansmanıyla ilgili hedeflenen mali yaptırımlar (R.6), kâr amaçlı olmayan kuruluşlar (R.8), iç kontrol ve yabancı şubeler ile iştirakler (R.18), DNFBP (/belirli finansal olmayan işler ve meslekler): müşteri durumu tespiti (R.22), DFNBP: diğer tedbirler (R.23), şeffaflık ve tüzel kişilerin gerçek faydalanıcılığı (R.24), şeffaflık ve hukuki düzenlemelerde gerçek faydalanıcılık (R.25), finansal kurumların düzenlenmesi ve denetimi (R.26), DNFBP'lerin düzenlenmesi ve denetlenmesi (R.28) ve yaptırımlar (R.35) başlıklarında ise kısmen uyumlu olarak değerlendirilmişti. Bu konularla ilgili eksiklikler giderildi.

FATF’ın 2023 Temmuz açıklamasında, FATF’ın 40 tavsiyesinden sadece birinde (R.15 – yeni teknolojiler) kısmen uyumlu olarak derecelendirildi; diğer tavsiyelerde uyum sağlandı.

R.15, tokenler, belli bir devlette olmayan cüzdan gibi gayrimaddi varlıklar (VAs) ve gayri maddi varlık hizmet sunucularını (VASPs) içine alan finansal faaliyetlere ilişkin. olayısıyla, kripto varlıklarla ilgili yasanın çıkmasıyla birlikte, R.15 konusunda da Türkiye’nin uyumlu olarak sınıflandırılması bekleniyor. 

***

Gri listeden çıkmanın olumlu etkileri

Türkiye son 3 yılda sorunlu başlıklarda önemli gelişmeler kaydetti. Bu ay içinde yapılacak FATF toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor. Böylece; 1.Türkiye'deki şirketlerin ve vatandaşların yurt dışındaki finansal işlemleri daha rahat gerçekleşecek.

2. Yatırımcılar gri listede yer alan ülkelere daha temkinli yaklaştığından, gri listeden çıkmak Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesini artıracak. 3. Türkiye’nin kredi bulmasını ve dış yatırımlarını kolaylaştıracak. 4. Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarını artıracak ve bu durum ekonomiye de olumlu yansıyacak. Kripto varlıklarla ilgili yasanın çıkmasıyla birlikte, son eksiklik de giderilmiş olacak. Bu nedenle, Türkiye'nin gri listeden çıkma şansı oldukça yüksek.

Dünya | Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR

Editör: Hakan UYSAL