Okullar kapandı, lise ve üniversiteden birçok genç mezun oldu. Bugüne kadar ailesi üzerinden sağlık hizmeti alan bu gençler 2 yıl daha aylık 402 lira olan primi ödemeden hastanelerden yararlanabilecek.

Okullar geçtiğimiz ay içerisinde kapandı. Lise mezunları YKS'ye girdiler, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Pek çok üniversitede de final sınavları yapıldı. Bütünleme ya da yaz okulu ile mezuniyetler söz konusu olacak. Liseden mezun olup üniversiteye yerleşenlerin, üniversiteden mezun olup yüksek lisansa devam edenlerin öğrencilikleri zaten devam ediyor. Diğer yandan liseden ve üniversiteden mezun olup ailesi üzerinden sağlık hizmeti alması sonlanan gençler için de iki yıllık muafiyet söz konusu. Bu muafiyet gençlere hayata atılırken kendilerine uygun işi ve bölümü bulma konusunda önemli kolaylık sağlıyor.

HERKES GSS KAPSAMINDA

1 Ocak 2012 tarihinde genel sağlık sigortası uygulanmaya başlayınca Türkiye'de yaşayan herkes genel sağlık sigortalısı oldu. Bu doğrultuda sigortalı olarak çalışan veya bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunanlar dışındaki herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için genel sağlık sigortasına prim ödemesi gerekliliği söz konusu oldu. Bu çerçevede hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunmayanların primlerinin kim tarafından ödeneceği gelir testi sonrası belirleniyor. Gelir testi yaptıran ve yaşadığı hanedeki kişi başına düşen ortalama aylık gelir, asgari ücretin üçte birinden yüksek olduğu için kendi primini ödemesi gereken kişiler temmuz ayından itibaren aylık 402,43 TL ödeyerek sağlıktan yararlanabilecekler.

2016 yılında yapılan değişiklik öncesinde mezun olan gençlerin mezuniyet sonrası anne veya babaları üzerinden sağlık hizmeti almaya devam etmesi mümkün değildi. Yaş sınırı geçilmiş ve eğitime devam etme koşulu da ortadan kalkmış olduğu için yeni mezun gencin gelir testi yaptırması ve yaşadığı hanedeki gelir asgari ücretin üçte birinden yüksek çıkarsa prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekiyordu. 2016 yılında yapılan değişiklik sonrasında lise veya üniversite mezunu gence iki yıl genel sağlık sigortası prim muafiyeti getirildi.

GARABET BİTTİ

Liseden mezun olan genç 20 yaşını, üniversiteden mezun olan genç 25 yaşını geçmediği müddetçe iki yıllık muafiyetten yararlanabiliyor. Bu muafiyet sayesinde yeni mezun genç, iki yıl prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor ve bu sayede ilk bulduğu işi kabul etmek zorunda kalmayarak kendisine daha uygun bir iş için iş aramayı sürdürebiliyor. Değişiklik öncesinde lise veya üniversiteden mezun olan gençlerin mezuniyet sonrasında gelir testine girmesi ve prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekiyordu. Yeni mezun gencin bir geliri olamayacağı için gelir testi sonucunda prim ödememesi gerekirken, gelir testinde gencin kendisinin gelir değil, yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir dikkate alındığı için gence prim borcu çıkıyordu. Yani annesi veya babası üzerinden sağlık hizmeti alamayan genç, prim ödemek zorunda kalıyordu. Bu sorunu aşmak için pek çok aile gencin yaşadığı adresi değiştirerek gelir testini aşmanın formülünü bulmuştu. Yani tam anlamıyla bir garabet yaşanıyordu. Değişiklik sonrası bu garabet kalktı.

ÖĞRENCİLER İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

İki yıllık muafiyet lise ve üniversiteden mezun olmuş, öğrencilik statüsü sonlanmış gençler için müthiş bir kolaylık sağlıyor. Örneğin 1 Temmuz 2023 tarihinde liseden mezun olmuş gence SGK, 2 Temmuz 2025 tarihine kadar muafiyet tanımlıyor ve yeni mezun genç bu tarihe kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor. Bu gencimiz kendisi doğrudan hak sahibi olarak, genel sağlık sigortası prim borcu bulunsa bile sağlık hizmeti alabiliyor. Liseden 16 Haziran 2023 tarihinde mezun olmuş ve üniversiteye devam etmeyecek bir gencimize de muafiyet 17 Haziran 2025 tarihine kadar tanınıyor. Bu gencimizin kendisi adına prim borcu bulunsa bile bu tarihe kadar sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün. Dolayısıyla lise mezunu genç, üniversiteye devam etmeyip çalışma hayatına girmek için iş aramaya başlarsa sağlık hizmetlerini anne – babası üzerinden alamıyor ancak kendisi iki yıl süreyle ücretsiz sağlık hakkından faydalanabiliyor.

YAŞ ŞARTINA DİKKAT

Muafiyetin uygulandığı süre içerisinde yeni mezun gencin 20 veya 25 yaşını geçmesi söz konusu olursa muafiyet iki yıl olarak değil, yaş sınırı geçilinceye kadar uygulanıyor. Örneğin 1 Temmuz 2023'te üniversiteden mezun olmuş ancak 17 Nisan 2024'te 25 yaşını dolduracak üniversite mezunu gence 18 Nisan 2024'e kadar muafiyet tanımlanacak. 25 yaşını geçen genç 2 yıllık muafiyetten yararlanamayacak.

Akşam | Okan Güray Bülbül