16.03.2023 tarih ve 32134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Gelir İdaresi Başkanlığınca İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği çıkarılmış ve inşaat demirinin izlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile inşaat demirinin üretimiyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması, üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi amaçlanmıştır.

Sistem kapsamında üretilen veriler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.