Eğitimlerin bu kadar önemsenmesinin nedeni, iş kazalarının büyük bir bölümünün eğitim ve uygun ekipmanlar kullanılmamasından kaynaklanmasıdır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 17. maddesi çalışanların eğitimini düzenlemekte olup işveren, çalışanlarına işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde eğitim vermekle yükümlüdür. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenmeli, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 6331 sayılı Kanun'un 17. maddesi kapsamında verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri belirlenmiştir. Bu eğitimler işe başlama eğitimi, temel eğitim, uzaktan eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve diğer eğitimlerdir.

İşe başlama eğitimi

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre işe başlama eğitimi; çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitimi ifade eder.

Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almalıdır.

İşe başlama eğitimini kim verecek?

İşe başlama eğitimleri işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir.

İşe başlama eğitiminin esasları;

İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir.

İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenmelidir.

İşe başlama eğitimlerinde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.

Düzenlenen işe başlama eğitimi belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanmalıdır.

İşverenin yükümlülükleri

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını,

ç) Program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini sağlar.

Star | Resul KURT