• Son dönemde katma değer vergisinde indirimli oran ve istisna uygulamasının artmasına bağlı olarak artan iade taleplerinin daha hızlı karşılanması ve iade servislerinde çalışan işgücünün daha etkin kullanılmasını teminen mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir.
  • Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin, talep etmeleri halinde hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamında vergilendirilmelerine imkan sağlanmıştır. Buna göre, minibüs, midibüs vb. taşıtlarla belirlenmiş güzergahlarda şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükellefler hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde etmeleri şartıyla hasılat esaslı vergilendirme usulü ile vergilendirilebileceklerdir. Bu işletmelerin hasılatlarına uygulanacak vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.