7417 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 10. Maddesinde değişiklik yapılarak, kefalet sigortası senetlerinin KDV iadelerinde, vergi, SGK, belediyeler ve diğer kamu kurumlarına olan borçların tecil-taksitlendirilmesinde teminat olarak kabul edilmesi, çeşitli nedenlerle kamu tarafından teminat istenilen durumlarda (örneğin akaryakıtçılar) kefalet sigortası senetlerinin teminat olarak verilebilmesi ve idarelerinde bunu kabul etmeleri zorunlu hale geldi. Söz konusu düzenleme, 5 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girdi (5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete).

Ancak, aradan 43 gün geçmesine rağmen kefalet senetlerinin KDV iadelerinde teminat olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda uygulamada ortaya çıkan tereddütler hala giderilmedi. Yani, bu konudaki belirsizlik hala devam ediyor.

İşin ilginç yanı, sahadan gelen soruların büyük bir kısmı, maalesef bu konu ile ilgili.

Kefalet senedi ile ilgili yapılan düzenleme ne?

7417 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 10. Maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri”

Ayrıca, yine aynı Kanunun 85. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teminat mektubu” ibaresi de, “10 uncu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların” şeklinde değiştirildi.

Kefalet senedi, devrim gibi düzenleme!

İş dünyasının çok ciddi kredi ve teminat mektubu sorunu bulunuyor. Özellikle ihaleli iş yapanlar, kamuya borcu olanlar ve devletten KDV iadesi alan şirketler teminat mektubu konusunda ciddi sorunlar yaşıyorlar. Çoğu şirket, teminat mektubu temin edememesi nedeniyle aldıkları veya alabilecekleri işleri kaybediyorlar ya da KDV iadelerini zamanında alamıyorlar, kamuya olan borçlarını tecil ve taksitlendirme yapamıyorlar. Bu da şirketleri oldukça zorluyor. Çünkü, çoğu şirketin bankalardaki kredi ve teminat mektubu limitleri dolu.

Teminat mektubu sorununun çözümünde en kestirme yol, kefalet senedi!

Ülkemizde teminat mektubu ihtiyacının tamamı bankalar tarafından karşılanıyor. Finans kaynaklarının sınırlı olduğu dikkate alındığında, sadece bankacılık sistemi ile iş dünyasının teminat mektubu sorununun çözülmesi çok zor. Ki, bu yaşanarak da görüldü.

Bu sorunun çözümü için Dünya ülkelerine bakılması yeterli. Dünya ülkeleri bu sorunu bankacılık sistemi dışında, sigortacılık ürünleri ile çözmüş bulunuyor.

Bugüne kadar kaleme aldığımız köşe yazılarımızda, bu konuyu gündeme getirerek, iş dünyasında yaşanan teminat mektubu sorununu çözecek tek finansal enstrümanın kefalet sigortası senedi olduğunu belirtmiştik! Çünkü, tüm dünya’da başarılı bir şekilde uygulanan kefalet sigortası senedinin ülkemizde de uygulanması için hiçbir mazeret bulunmuyor. Yani, Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok!

Kefalet sigortası senedi nihayet yasalaştı!

Israrla yaptığımız bu öneriye nihayet kulak verildi, kefalet sigortası senedi 7417 sayılı Kanunla yasalaştı.  

Maliye vakit geçirmeden Tebliği yayınladı!

Kefalet sigortası senedi düzenlemesi yasalaşır yasalaşmaz Maliye hemen bir Genel Tebliğ çıkararak, durumu kamuoyu ve tüm teşkilatına duyurdu, sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek süresiz ve şartsız kefalet senedi örneğini Tebliğ ekinde yayınladı (14 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği, 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete).

KDV iadesi için kefalet senedi alıp Maliye’ye gidenler şok oldu!

KDV iadelerini almak için sigorta şirketlerinden süresiz ve şartsız kefalet senedi alarak vergi dairelerine başvuran mükellefler büyük bir şokla karşılaştılar.

Vergi daireleri, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde KDV iadelerinde kefalet senedinin teminat kabul edilebileceğine ilişkin olarak henüz değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle, mükelleflerin kefalet senedi karşılığı KDV iade taleplerini reddettiler.

Peki, bu konuda vergi daireleri haklı mı?

Bu konuda vergi daireleri hem haklı, hem de haksız! Neden mi?

Kefalet sigortası senedi düzenlemesi yasalaşmış ve 6183 sayılı Kanuna dahil olmuş durumda. KDV iadelerinde 6183 sayılı Kanunun 10. Maddesinde sayılan teminatlar kabul edildiğinden, kefalet sigortası senedinin de kabul edilmesinde yasal bir sakınca bulunmuyor. Tabi bu olayın olumlu tarafı.

Olumsuz tarafı ise, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde KDV iadelerinde kefalet sigortası senetlerinin de teminat olarak kabul edilebileceğine ilişkin henüz bir düzenleme/değişiklik yapılmaması. Tebliğin ilgili bölümlerinde banka teminat mektubu ibaresi geçtiğinden, vergi dairelerinin KDV iadelerinde kefalet sigortası senetlerini kabul etmemesinde bu yönüyle mevzuata aykırı bir husus bulunmuyor. Çünkü, KDV iadeleri ayrı bir mevzuata ve prosedüre tabi, kefalet sigortası senetleri ile ilgili başta bu senetlerin nerden ve nasıl teyit edileceği hususu başta olmak üzere pek çok konu ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yeni düzenleme ve değişiklikler yapılması gerekiyor.

Maliye KDV Tebliğ değişikliği için neyi bekliyor?

6183 sayılı Kanunda buna yönelik olarak gerekli yasal düzenleme yapıldı, yasal altyapı tamam, kefalet senedi örneği tamam. Artık iş, Maliye’nin KDV Genel Uygulama Tebliği’nde bu konuda değişiklik yapmasına kaldı.

İş dünyasının gözü Maliye’de!

İş dünyasının gözü kulağı Maliye’de!

İş dünyası, Maliye’den, KDV iadelerinde kefalet sigortası senetlerinin teminat olarak kabul edilmesine yönelik olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapmasını bekliyor.

Biz de, Maliye’nin iş dünyasının bu haklı beklenti ve talebine en kısa sürede cevap vereceğini düşünüyoruz.

Yani, bu konuda top artık Maliye’de!

Dünya | Abdullah TOLU