Yaklaşık 3 ayı aşkın bir süredir gündemde olan EYT düzenlemesi 7438 sayılı Kanun yasalaşmasıyla birlikte yeni bir döneme evrildi.

Hali hazırda 1,5 milyonu aşkın sigortalı EYT'den emeklilik başvurusu yaptı, emekli aylıkları ise bağlanmaya devam ediliyor. 2023 sonuna kadar 2.250.000 kişinin EYT'den yararlanması bekleniyor.

Tabi, çalışırken EYT kapsamında emeklilik dilekçesi veren ve emekli olan çalışanlarla ilgili ödenmesi gereken kıdem tazminatı konusunda da kredi imkânı sağlanacağı açıklanmıştı.

Buna ilişkin koşullarda netleşmeye başladı.

03.03.2023 tarihli ve 7438 sayılı Kanun çerçevesinde çalışanlarına emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı ödeyecek KOBİ ve KOBİ Dışı işletmelerin kıdem tazminatından kaynaklanan finansman ihtiyacının sağlanması amaçlanıyor.

Toplam 50 milyar lira olarak planlanan kıdem tazminatı kredisinin yalnızca EYT kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacağı açıklandı.

KGF tarafından açıklanan duyuruya göre EYT DESTEK PAKETİ ile ilgili Finans Kuruluşları Denizbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası olarak duyuruldu.

KGF'den sağlanacak kredinin vadesi, ödemesiz olarak 6 aylık dönem ve bu dönem dâhil en fazla 36 ay olarak ilan edildi.

Yaralanacak şirketlerin kefalet limitleri ve oranları KOBİ'ler için 10 Milyon TL ve %75 iken; KOBİ Dışı işletmelerin 20 Milyon TL ve %70'dir. Kefaletle birlikte KOBİ'ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkânı sağlanacak.

KGF kapsamında kullanılabilecek krediler şu şekildedir:

1. İşletme Kredisi/Muraba

· Nakdi Krediler

· Taksitli Krediler

· Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler.

Kurum, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5'i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder.

Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.

Kredi Veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami %1'i oranında komisyon tahsil edebilecek. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanır.

Bu uygulama kapsamında özel şartlar getirilmiştir. Öncelikle paket kapsamında kullandırılacak olan kredi yalnızca 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacaktır. Bunun dışında herhangi bir nakit/nakit dışı amaç için kullanılamaz.

Diğer ifadeyle EYT yasası kapsamında emekli olanlar ödenecek kıdem tazminatı dışında, farklı bir amaç ile kredi kullanılamayacaktır.

Son olarak, kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan EYT yasası kapsamında emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacaktır.

Star | Resul KURT