TBMM Genel Kurulu'nda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 10 madde kabul edildi. Böylece milyonlarca genci yakından ilgilendiren "torba" kanun teklifinin 7'nci maddesi de kabul edilmiş oldu. Buna göre, KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek, öğrenciler yalnızca aldıkları kredi tutarı kadar geri ödeme yapacak.

FAİZLER SİLİNİYOR, YALNIZCA ANAPARA ÖDENECEK

Genel Kurul'da görüşülen 7'nci madde kabul edildi. Böylece yasanın tamamı görüşülüp yürürlüğe girdiğinde KYK öğrenim kredisi borcu olan öğrenciler, yalnızca aldıkları kredi tutarı kadar geri ödeme yapacaklar.

DİĞER MADDELER GÖRÜŞÜLÜYOR

Meclis'te Genel Kurulu’nda içerisinde KYK öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesi, 'melek yatırımcılara' tanınan gelir vergisi istisnasının süresinin uzatılması, yıllık indirim tutarının 1 milyon TL'den 2,5 milyon TL'ye çıkarılması, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması, işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara yemek parası olarak yapılacak nakit ödemelerin de gelir vergisi istisnasından yararlandırılması gibi pek çok maddenin yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.

AA