Paketin 4. Başlığı “İdari Yapılanmada Etkinlik” olarak açıklanmış olup, toplantıda, yurt dışı ve taşra teşkilatlarının etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, “Birçok ilimizde Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Defterdarlık ve Vergi Daireleri Başkanlıkları var. Etkinlik için bu ikisini birleştireceğiz ve milletimize daha iyi hizmet sunacağız” dedi. Bakan Şimşek daha sonraki açıklamalarında ise, Malmüdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdiğini, ilk aşamada 100, sonra da 200 olmak üzere, 300 Malmüdürlüğünün kapatılacağını açıkladı.

Taşrada hem Defterdarlık hem de Vergi Dairesi Başkanlığı var

 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 5 Mayıs 2005 tarihinde kabul edilmiş ve 16 Mayıs 2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Vergi Dairesi Başkanlıklarının kuruluş esasları ve görevleri ise, 7 Eylül 2005 tarih ve 25929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

Geldiğimiz noktada, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde “Bağlı Kuruluş” olarak örgütlenmiş olan Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan bağlı 29 Vergi Dairesi Başkanlığı ile İstanbul’da faaliyet gösteren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı görev yapmaktadır.

Defterdarlıklar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Muhasebat Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olarak görev yapmaktadırlar. Defterdar bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile görevli ve sorumludur. Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Vergi Dairesi Başkanlıkları ile, Muhasebat Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olarak faaliyette bulunan Defterdarlıklar zaman zaman etkinlik ve verimlilik konusunda tartışılmaktadır.

Bu düzenlemeler ışığında Vergi Dairesi Müdürlükleri, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde Vergi Dairesi Başkanlıklarına, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde ise Defterdarlığa bağlı olarak faaliyetlerine devam ederler. Örneğin, Mardin İlinde görev yapan Vergi Dairesi Müdürü Mardin Defterdarlığına, Malatya ilinde görev yapan Vergi Dairesi Müdürü ise Malatya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışacaktır. İstanbul da; bir Vergi Dairesi Müdürü İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde başka bir Vergi Dairesi Müdürü ise Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışabilmektedir.

Üçlü yapıya son veriliyor

 İllerde Defterdarlıklar, 29 İlde Vergi Dairesi Başkanlıkları ve İstanbul’da Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatının üçlü bir yapıda olduğu anlaşılıyor. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile gündeme gelen Defterdarlıklar ile Vergi Dairesi Başkanlıklarının tek çatı altında toplanması ve bazı Malmüdürlüklerinin kapatılması çalışmalarının devam ettiği bilinmekle birlikte, bu yapılanma neticesinde etkili ve verimli kamu hizmeti sunulup sunulmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Dünya | Mahmut Bülent YILDIRIM

Editör: Hakan UYSAL