Ölüm Aylığı Nedir?

Ölüm aylığı, sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahibi konumundaki eş ve çocuklara bağlanan aylık olarak belirtilmektedir. Sigortalının ölümü halinde, öncelikle aylıktan yararlanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılıp, aylıktan yararlanma şartlarının sağlandığı durumlarda kişilere ölüm aylığı bağlanabilmektedir. Ölüm aylığı, ölen sigortalının; eşine, çocuklarına, anne ve babasına belirli şartların sağlanması halinde bağlanabilmektedir. Ölüm aylığı ne kadar sorusunun cevabı da müteveffanın hizmet yılına, aldığı maaşına ve ölüm aylığına başvuran kişinin kimliğine bağlı olarak değişebilmektedir.
 

Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?

5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli ölüm aylığı şartları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla ölüm aylığı bağlanabilmektedir.

Ölen Kişinin Eşe Aylık Bağlanması Şartları?

Dul eşe aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalı ile evlilik birliği içerisinde bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50’si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75’i oranında aylık bağlanacaktır

Ölen Kişinin Çocuklarına Aylık Bağlanma Şartları?

a)Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları

Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması şarttır.

b)Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,

Evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklara da; evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın, ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm aylığına hak sahipliği 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihine göre değişkenlik göstermektedir.

1-Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;

✔ Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

✔ Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

✔ Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

✔ Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

Her iki si de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.

2-Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;

Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

İkisi de Bağkurlu ise tek maaş ödenir.

İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.

3-Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;

İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır.

İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.