Karar, doktorların emeklilik, tazminat, yıllık izin gibi haklarını olumlu yönde etkileyecek.

Yargıtay özel hastanelerde fatura keserek çalışan doktorlar için çok önemli bir karar verdi. Yargıtay'ın kararı özel hastaneler tarafından fatura kestirilerek çalıştırılmak zorunda bırakılan doktorların Bağ-Kur'lu değil SSK'lı yani işçi olduğunu söylüyor. Bu karar, özel hastanelerde görev yapan pek çok doktorun hem emekliliklerini etkileyecek hem de çalışırken yıllık izin gibi haklara erişmesini sağlayacak emsal nitelikte.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Karara neden olay Bursa'da geçiyor. Özel bir hastanede çalışan göz doktoru, özel hastaneye ödenmeyen ücretleri ve kıdem tazminatı için dava açıyor. Özel hastane ise doktorun işçi olmadığını, yaptığı işe göre gelir alan serbest meslek sahibi gerçek kişi olduğunu iddia ediyor. Özel hastane; bu gerekçelere ilave olarak davacı doktorun hastaneye fatura kestiği ve faturalarının karşılıklarının ödendiği gerekçesi ile davanın reddedilmesi gerektiğini iddia ediyor.

MAHKEMEYE GİDİLİYOR

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, özel bir hastanedeki göz doktorunun iş sözleşmesiyle çalışırken hastaneye fatura keserek çalıştırılmaya başlanmasının bağımlılık ilişkisini değiştirmediğine karar veriyor. Göz doktorunun aylık bir gelirinin olmadığı, hastadan alınan ücretten belirlenen pay üzerinden baktığı hasta sayısına göre maaş aldığı ve bu nedenle ücretinin her ay değiştiği tespit ediliyor. Göz doktorunun her iki biçimde de çalışma tarzının değişmediği, özel hastaneye bağımlı olarak ve belli bir ücret karşılığı çalıştığı, başka bir hastaneye hizmet verme imkanının bulunmadığı, hizmet verilen mekanın ve teknik donanımın özel hastaneye ait olduğu ve bütün bunlar nedeniyle özel hastane ile doktor arasındaki ilişkinin işçi-işveren ilişkisi olduğuna hükmediyor.

İSTİNAFTAN İŞÇİYE DESTEK

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı; özel hastane tarafından doktorun şirket sahibi bir vergi mükellefi olarak neyi hak ettiğini ve talep edebileceğini gayet iyi bilen bir kişi olduğundan, özel hastaneye her ay düzenlediği fatura bedellerinin kendisine düzenli olarak ödendiğini, aradan uzun yıllar geçtikten sonra hekimin ödemelerini eksik aldığı iddiasında bulunmasının makul, iyiniyetli ve doğru bir yaklaşım olmadığı iddiasıyla istinafa taşınıyor. İstinaf ise kararında özel hastanenin iddialarını kabul etmiyor ve göz doktorunu haklı buluyor. İstinafın kararı sonrasında özel hastane konuyu temyize taşıyor ve Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi konuyla ilgili son kararı veriyor.

YARGITAY KARARI EMSAL

Yargıtay göz doktorunun özel hastanede görev yapan pek çok diğer doktor gibi ücretinden belirli oranda yapılan kesintinin hukuka aykırı olduğu ve zaman aşımı çerçevesinde ücret alacaklarının yeniden hesaplanmasına karar veriyor. Bu karar, özel hastanelerde fatura keserek çalışan doktorların aslında 'işçi' olduklarının kabulü anlamına geliyor ve bu şekilde çalışan doktorlar için büyük önem taşıyor. Halihazırda özel hastanelerde görev yapan pek çok doktor, aslında özel hastanenin işçisi olmasına rağmen, hastaneye fatura keserek çalışıyor. Bu da doktorların hem gelir güvencesine sahip olmamasına sebep oluyor hem de işçi olmaktan kaynaklanan haklarına kavuşamıyorlar. Fatura keserek çalışan doktorlar, özel hastanede randevu alamaz ve hasta bakamazlarsa fatura kesemiyor ve gelir elde edemiyor. Ayrıca fatura kesebilmek için de özel hastanelerin tıbben gerekli olmayan işlemleri yapma baskısı ile de karşılaşıyorlar. Doktorlar fatura keserek çalıştıkları için yıllık izin haklarını da kullanamıyor. Ancak kıdem tazminatı gibi haklar ise bu şekilde çalışan doktorlar için ne yazık ki hiç gündeme gelmiyor.

Akşam | Okan Güray BÜLBÜL

Editör: Hakan UYSAL