Yaşamın her alanına dokunan teknolojinin bize sunduklarıyla, hayat kalitemizi ve konforumuzu artırdığı bir gerçektir. Bilişim sektörünün baş döndürücü hızla ilerlemesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem özel sektörün ve hem de kamunun buna ayak uydurması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir.

Teknolojideki hızlı ilerlemeyi takip ederek bunu uygulamalarına yansıtan kamu kurumlarının başında Hazine ve Maliye Bakanlığı gelmektedir. Özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı dijital dönüşümün öncü kurumları arasında yer almakta ve gerçekleştirdiği uygulamalar ile vergi mükelleflerinin, vergi dairelerine gitmeden birçok işlemi gerçekleştirmesine imkân sağlamaktadır.

Bugünkü yazımızda ise Vergi Denetim Kurulunun uygulamaya koyduğu bir yenilikten, “Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz)” den bahsedeceğim.

Vergi Usul Kanununda 2021 yılında yapılan değişiklik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması, düzenlenmesi ve ibraz edilmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştı.

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, 2022 yılında yapılan değişiklik ile; Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik ortamda tutulmasına izin verdiği elektronik defter ve belgelerin Bakanlık tarafından oluşturulan sistemin kullanılması suretiyle ibraz edilmesi imkânı getirilmiştir.

Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz): Elektronik defter ve belgeler ile elektronik ortamda tutulan/üretilen bordro, banka hesap dökümleri, amortisman listeleri vb. belgeleri incelemeyi yürüten Vergi Müfettişine elektronik ortamda ibrazını sağlayan sistemdir.

e-Viz sistemi pilot bölge olarak belirlenen Ankara Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığında 01.12.2022 tarihi itibarıyla uygulamaya alınmıştır.

Çatı sistem olarak tasarlanan e-Viz sistemi, yetkili tanımlama ve veri ibrazı olmak üzere iki ayrı sistemden oluşmaktadır.

1- Yetkili Tanımlama Sistemi (YTS): Elektronik defter, belge ve diğer belgelerin ibrazına yetkili şahıs/şahısların belirlendiği sistemdir. Yetki belgelerini/kişileri tanımlamak, azletmek ve müfettişe iletmek üzere; https://eviz-yts.hmb.gov.tr üzerinden sisteme erişim sağlanacaktır.

2- Veri İbraz Sistemi: Elektronik defter, belge ve diğer belgelerin elektronik ortamda ibrazını sağlayan ve nihayetinde ibraz belgesi üreten sistemdir. Bu sistem uygulamalar ortak girişi olan Kimlik Yönetim Sistemini (KYS) kullanır. Elektronik Belgeleri yüklemek, e-imza kullanmak, müfettişe iletmek ve takibini yapmak üzere; https://eviz.hmb.gov.tr üzerinden ortak giriş uygulamasına yönlendirilerek sisteme erişim sağlanacaktır.

Her iki sisteme Mükellef Portalı üzerinden veya https://vdk.hmb.gov.tr/e-viz adresinden doğrudan erişim sağlanabilir.

e-Viz sistemi ile;

- Bakanlığın elektronik ortamda tutulmasına izin verdiği elektronik defter ve belgeler ile elektronik ortamda oluşturulan diğer tüm dosyaları ibraz imkânı,

- Elektronik defter ve belgelerin, çalışma hayatını aksatmaksızın elektronik ortamda yasal süreler dahilinde 7/24 ibraz imkanı,

- İbraz yetkilisi olunan tüm vergi incelemeleri için tek bir sistem üzerinden ibraz işlemlerini yönetme imkânı,

- İbraz sürecinin hangi aşamada olduğunu takip imkânı,

- Büyük boyutlu dosyaları ibraz imkânı,

- Sisteme yüklenen her bir dosya için dosya değişmezlik bilgisi oluşturularak ibraz imkânı,

- Güvenli elektronik imza kullanılarak üretilen belge ile ibraz işlemini yasal olarak belgelendirme imkânı,

sağlanmaktadır.

Bu sistem ile;

- Elektronik defter, elektronik belge ve diğer belgeler yüklenebilir,

Matrah artırımı ve yeni borç yapılandırması torbaya giriyor! Matrah artırımı ve yeni borç yapılandırması torbaya giriyor!

- Yüklenen dosyalar için e-ibraz belgesi oluşturulabilir,

- Güvenli elektronik imza kullanılarak üretilen belge ile ibraz işlemini yasal olarak belgelendirilebilir,

- Yüklenen dosyalar ve e-İbraz Belgesi ilgili Vergi Müfettişine iletilebilir.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde uygulamaya konulan Elektronik Veri İbraz Sistemi ile defter ve belge ibraz süreci kolaylaşırken geleneksel ibrazın ortaya çıkardığı iş gücü ve zaman kaybı da ortadan kalkmaktadır. Geliştirilen teknolojiyle vergi mükellefleri yasal süreler içerisinde bulunduğu yerden 7/24 elektronik defter ve belgelerini ibraz edebilecek, maliyet ve zamandan ciddi tasarruf sağlanacaktır.

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

Erol ÇEMBER       
Yeminli Mali Müşavir