Sosyal Güvenlik Kurumu 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında yabancı uyruklu sigortalılara yönelik yeni uygulama ile ilgili 12.12.2023 tarihli, E-83604451-207.02-86006882 Sayılı GENEL YAZISI’yla aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

Türkiye İş Kurumu tarafından iletilen 27/11/2023 tarihli ve E-91550395-300-00015022063 sayılı yazıda; Bakanlık Makamının 15/10/2023 tarihli Olurları ile onaylanan Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanan idari inceleme raporunda yabancı uyruklu kişilerin issiz olarak değerlendirilemeyeceği ve bu kişilerin işsiz olarak kayıt edilmemesi gerektiği belirtildiğinden, 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu kişilerin Türkiye İş Kurumuna issiz olarak kaydının yapılamayacağı belirtilmiştir.

Buna göre, ilave 6 aylık destek süresinin uygulanması bakımından; yabancı uyruklu sigortalılar 2023/Kasım ayı/dönemi itibarıyla Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kaydedilmeyeceğinden, 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılar için 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında belirlenen mevcut destek sürelerine ilave 6 aylık süre eklenmeyecektir.

Dolayısıyla, 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesi kapsamında belirlenen mevcut destek süresine ilave verilen 6 aylık destek süresinden yararlanılamayacaktır.

2023/Kasım ve Aralık aylarında/döneminde işe alınan ve kapsama giren yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine göre belirlenen destek süresine ilave altı aylık destek süresi (0+6, 24+6, 36+6, 48+6) verilmeyecektir.

Diğer taraftan, 2023/Kasım ayı/dönemi öncesinde özel sektör işverenleri tarafından Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kayıtlı yabancı uyruklu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesinde yer alan teşvikten yararlanılması halinde, işverenlerden yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı ilave 6 aylık süre kapsamında yararlanılan teşvik tutarları geri alınmayacaktır.

2023/Kasım ayı/dönemi öncesinde özel sektör işverenleri tarafından Türkiye İş Kurumuna kayıtlı yabancı uyruklu sigortalının 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesi kapsamında tanımlamasının yapılarak teşvikten yararlanılması ve 2023/Kasım ayı itibarıyla yararlanmaya devam edilmesi halinde, bu sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanma 2023/Kasım ayı/dönemi itibarıyla sonlandırılacaktır. Bu durumda, ilave 6 aylık süre kapsamında 2023/Kasım ayı/dönemi ve sonrası teşvikten yararlanılmış olması halinde yararlanılan teşvik tutarları gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.