Yapılan açıklama sonrası 01/01/2024 – 31/12/2024 döneminde uygulanacak olan 2024 asgari ücret tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (ÇSGB) internet sitesinden brüt 20,002.50 TL, net 17,002.12 TL olarak duyurulmuştur.

Çalışma hayatında pek çok parametre asgari ücret üzerinden belirlendiğinden, bu minvalde hesaplanan bazı tutarlar aşağıda belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir.

Asgari ücret Gelir ve Damga vergisi istisnası uygulanmıştır.

SPEK sınırları

1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasında uygulanacak sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları.

 • Aylık net asgari ücret 17.002,12 TL
 • Aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL
 • Günlük brüt asgari ücret 66,75 TL
 • Aylık SGK brüt tavan matrahı 150.018,75 TL
 • Genel sağlık sigortası aylık prim tutarı 600,08 TL
 • Sigorta priminden istisna günlük yemek tutarı 157,69 TL
 • Sigorta priminden istisna aylık çocuk yardımı 400,05 TL
 • Sigorta priminden istisna aile yardımı (aylık) 2.000,25 TL
 • İşsizlik ödeneği taban tutarı 8.001 TL
 • İşsizlik ödeneği tavan tutarı 16.002 TL

7491 SAYILI  YENİ TORBA KANUNLA YÜRÜRLÜĞE GİREN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

7491 sayılı Torba Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında iş ve sosyal güvenlik mevzuatına dair yapılan düzenlemeler özet olarak aşağıdadır;

 • Sosyal güvence kapsamında olmayıp, adına genel sağlık sigortası primi tahakkuk eden kişilerin, 1/1/2014 tarihinden önceki borçları silinmiştir. Bu borçlar için yapılan ödemeler ise iade edilmeyecektir.
 • 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli kapsamdaki işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü, 31/12/2024 tarihine kadar ertelenmiştir. 
 • Bağımsız çalışanların işsizlik sigortası yardımlarından yararlanmalarını öngören Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması, 31/12/2024 tarihine kadar ertelenmiştir.

 

Kaynak: Olay | Fatih ACAR