İlgili hesaplama aracının, çalışmalarınızda katkı sağlamasını dileriz.
 

Yapılan güncellemeler:

  1. DOLDURULMASI GEREKEN TABLO sayfasında, 537 SN VUK Genel Tebliği ekindeki tablo formatına uyum sağlanması bakımından İKTİSADİ KIYMETİN NİTELİĞİ sütunu eklenmiş ve bu suretle BEYAN EKİ LİSTE GEÇ 32 çalışma sayfasında da bu sütunun otomatik olarak oluşması sağlanmıştır.
  1. İktisap tarihi sütununda 2022 yılı kontrolü getirilerek, 2022 yılında iktisap olunan iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye konu edilmemesi gerektiği hakkında uyarı bildiriminin ekrana da çıkması sağlanmıştır.
  1. Yeniden Değerleme uygulamaları için tercih edilen seçim yöntemi (Evet/Hayır durumuna bağlı olarak) Geçici 32 ve Mük.298 Ç sonucunda oluşan yeniden değerleme sonrası maliyet tutarı ile iktisadi kıymetin amortisman oranı dikkate alınarak; YD HESAPLAMA TABLOSU’nda 2022 yılı için her bir iktisadi kıymet kalemi için ayrılması gereken amortisman tutarı AW sütununda ayrıca hesaplanmıştır.
  1. BEYAN EKİ LİSTE GEÇ 32 sayfasında otomatik olarak oluşturulan tabloya İKTİSADİ KIYMETİN NİTELİĞİ sütunu eklenmiş ve aynı zamanda söz konusu tablonun M sütunu başında BDP LİSTESİ OLUŞTUR butonuna (makrosuna) yer verilmiştir. Söz konusu butonun tıklanması ile birlikte, bu çalışma sayfasındaki tablo yeni bir excel çalışma kitabına alınmakta ve METİN DOSYASI (Sekmeyle ayrılmış) formatında masaüstüne BDP LİSTESİ adlı bir dosya olarak otomatik şekilde kaydedilmektedir.
  1. Masaüstüne kaydedilen BDP LİSTESİ adlı dosya, BDP PROGRAMINDA Geçici 32 kapsamında Yeniden Değerleme işlemi için verilmesi gereken beyannamenin hazırlanması sırasında, MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ bölümünde, EXCELDEN VERİ AL düğmesi tıklanarak, BDP LİSTESİ adlı dosya masaüstünden seçilmesiyle beyannamenin bu bölümündeki tablonun otomatik olarak doldurulması sağlanabilecektir. Manuel veri girişine gerek kalmayacaktır. Tablonun içe aktarımı yaklaşık 10 sn alabilmektedir. 
     

        ÖNEMLİ !!!

  1. Beyannamenin MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ bölümüne 5 inci maddedeki yöntemle alınan dosyanın satır no 1’den önce yer alan satırlarının ve en sonda yer alan toplam satırının silinmesi gerekmektedir. Zira, Toplam satırı silinmediğinde toplam satırındaki tutarlar da hesaplamaya dahil edildiğinden değer artışı tutarının hesaplanmasında hatalı bir sonuç doğurabilecektir. Tablonun en başında satır 1’den önceki metin satırlarının ve en sondaki toplam satırının silinmesi ile birlikte, Yeniden Değerleme Öncesi Toplam Net Bilanço Aktif Değeri, Yeniden Değerleme Sonrası Toplam Net Bilanço Aktif Değeri, Değer Artışı ve Ödenecek Vergi tutarlarının BEYAN EKİ LİSTE GEÇ 32 sayfasında yer alan tablodaki değerlerle uyumlu olduğu kontrol edilmesi gerekmektedir.

Hesaplama Aracı…>>>