24/10/2023 tarihli ve 7734 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karara ilişkin usul ve esaslar 14/11/2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile belirlenmiştir.

Söz konusu destekten faydalanılabilmesi için anılan Tebliğ kapsamında düzenlenen satış faturasının elektronik ortamda düzenlenmiş olması gerektiği belirtilerek ilgili elektronik faturada yer alması gereken bilgilere ayrıca yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ kapsamında yükseköğretim öğrencilerinin bahse konu imkândan faydalanmasında herhangi bir sorun yaşanmaması için, düzenlenecek elektronik faturanın “AdditionalDocumentReference” bölümünde yer alan “schemaID” alanına “IMEI” ve/veya “MAC” ifadesi yazılarak, bu ifadelerden sonra satışı yapılan cihaza ait IMEI ve/veya MAC numaralarının yazılması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.