28 Aralık 2023 PERŞEMBE                  Resmî Gazete                              Sayı : 32413

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8002

193 sayıh Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

27/12/2023 TARİHLİ VE 8002 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan “31/12/2023” ibareleri “30/4/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/12/2023” ibareleri “30/4/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın geçici 4 üncü maddesinde yer alan “31/12/2023” ibaresi “30/4/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Kararın geçici 5 inci maddesinde yer alan “31/12/2023” ibaresi “30/4/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Editör: Hakan UYSAL