15 Eylül 2022 PERŞEMBE                   Resmî Gazete                              Sayı : 31954

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6036

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.


14 Eylül 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


14/9/2022 TARİHLİ VE 6036 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

a)     (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere Darphane sertifikaları” ibaresi,

b)     (ç) bendinde yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere Darphane sertifikaları” ibaresi,

eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3™ Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.