T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-98547999-010.99-62567953

Konu : 2018/38 Sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılması

GENELGE

2023/6

06.11.2018 tarih, 2018/38 sayılı ve "Emeklilik İşlemleri" konulu Genelge'nin "EKLER DİZİNİ"nde yer alan "Ek:2- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi (2 Sayfa)" ibaresi, "Ek:2- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi (1 Sayfa)" şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca, 2018/38 sayılı Genelgenin güncellenen "Ek:2- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi" ekte yer almaktadır.
 

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.
 

Kürşad ARAT
Kurum Başkanı V.

Ek: Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi (1 Sayfa)

Dağıtım:

Gereği: Merkez ve Taşra Teşkilatına

Yeni Emeklilik Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayın.....