2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” Resmi Gazete’nin bugünkü (20 Ekim 2022) sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan 2022 üretim yılına ait tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden yapılacak. Kararnameye göre fark ödemesi yapılan 18 üründen sadece yaş çay destekleme primi kiloda 13 kuruştan 30 kuruşa yükseltildi. Diğer ürünler için herhangi bir artış yapılmadı.

ÖDEMELER ÖNE ÇEKİLDİ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çiftçilerimize yönelik temel girdi destek ödemelerimizi öne çekerek sistem değişikliğine gittik. Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. 2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz 25,8 milyar lira iken bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ARTTI

Alan bazlı destekler kapsamında “2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödenecek.


EN YÜKSEK ARTIŞ PAMUK VE ÇELTİKTE

Pamuk ve çeltik üretenlere dekara 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplamda 271 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 96 lira, patates ve soya üreticilerine dekara 125 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre dsteği olmak üzere toplam 109 lira destek ödemesi yapılacak.

Dane mısır ve fındık ve diğer ürünlerde mazot desteği dekara 62 lira, gübre desteği 21 lira olmak üzere 83 lira, kanolada dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplam 109 lira, aspir için dekara 76 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 97 lira destek ödenecek.

Kuru soğan, yaş çay ve zeytinde dekara 63 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 84 lira, yem bitkilerinde dekara 94 lira mazot ve 21 liralık gübre desteği ile 115 lira destek ödemesi yapılacak. Nadasa bırakılan tarım arazileri için 38 lira mazot desteği verilecek.

FINDIKTA DEKAR BAŞINA 170 LİRA DESTEK DEVAM EDİYOR

Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2022 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar başına 170 lira alan bazlı destek ödemesi yapılacak.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Buzağı/malak/manda desteği kapsamında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya iki buzağılama arası en fazla 600 gün olan ineklerin doğan buzağılarına buzağı başına destek 500 lira destek ödenecek. Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların bakanlıkça izinli boğaları ile tabii tohumlamasından doğan buzağılara buzağı başına 600 lira destek verilecek.

MANDA MALAK DESTEĞİ

Dişi mandalara 500 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 300 TL/baş programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 500 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 300 TI/baş, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 500 TL/baş destek ödenecek.

DÜVE ALIM DESTEĞİ

En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin %40’ı yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelere ise yüzde 50′ si kadar destek ödemesi yapılacak.

BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEĞİ 500 LİRA

Bakanlık Hayvan Bilgi Sistemine kayılı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırların (manda dahil), mevzuatina uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça irk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş için (200 baş dahil), Bakanlıkça belirlenen dönemlerde hayvan başına 500 Lira ödeme yapılacak.


YEM BİTKİLERİ DESTEKLERİNDE ARTIŞ YAPILMADI

Yayınlanan kararnameye göre, yem bitkileri desteğinde 2020 ve 2021 yılına göre hiç bir artış yapılmadı. 2021’de olduğu gibi 2022’de de korunga(kuru/sulu) için dekara 90 lira, tek yıllık yem bitkilerinde(sulu/kuru) dekara 60, silajlık ekilişlerde(sulu) 100, yapay çayır mera için dekara 150, çok yıllık yem bitkilerinde(sulu) 90 lira ve uru ekilişlerde ise 40 lira destek ödemesi yapılacak.

ÇOBAN DESTEĞİ 12 BİN LİRA

Küçükbaş hayvancılık desteklemeleri kapsamında çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara yıllık 12 bin lira ödenecek.

KOYUN VE KEÇİ DESTEĞİ 50 LİRA

Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, bakanlık kayıt sistemine kayıtlı anaç koyunlarına ve keçilerine hayvan başına 50 lira, anaç keçi başına 50 lira destek verilecek.

İŞTE KALEM KALEM TARIM DESTEK MİKTARLARI

1-8

22-3

5533-1

AA