2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 (yüzde altmışbir virgül oniki) olarak tespit edilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60 ile;

2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 (yüzde altmışbir virgül oniki) olarak tespit edilmiştir.

Hizmetlerde sözleşme ve ödemelerin dövizle yapılma yasağı hakkında hatırlatmalar Hizmetlerde sözleşme ve ödemelerin dövizle yapılma yasağı hakkında hatırlatmalar

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.