Tarih: 09/10/2023
Sayı: KVK-64 / 2023-3 / Yatırım İndirimi - 50

 T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /64

Konusu       :Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi    :09/10/2023

Sayısı   :KVK-64 / 2023-3 / Yatırım İndirimi - 50
 

İlgili olduğu maddeler :

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69


İlgili olduğu kazanç türleri   :

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

TARİH

09/10/2023

SAYI

KVK-64/ 2023-3 / Yatırım İndirimi - 50

RESMİ GAZETE NO

-

MEVZUAT TÜRÜ

SİRKÜLER

YAYINLANMA TARİHİ

09/10/2023

GEÇERLİLİK TARİHİ

-

AÇIKLAMA

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuzdört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı