Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanununa istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2023 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arası için tespit edilerek, 29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Buna göre, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödenekleri tutarlarında önemli değişiklikler olmuştur. Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren bu değişiklerle gelen bazı yeni parametreler aşağıda açıklanmıştır.

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER

2023 yılı asgari ücrete dair rakamlar;
• Günlük brüt asgari ücret 333,6 Türk Lirası,
• Aylık brüt asgari ücret 10.008 Türk Lirası,
• Günlük net asgari ücret 283,56 Türk Lirası,
• Aylık net asgari ücret 8.506,8 Türk Lirası,

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması uygulaması 2023 yılında da devam edecektir.

Dolayısıyla diğer ücret seviyelerinde de asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacaktır. Belirlenmiş olan asgari ücret 2023 yılı tamamı için geçerlidir.Asgari ücret, aynı zamanda SGK matrahlarını da belirlemektedir. Buna göre 2023 yılı SGK prime esas kazanç alt sınırı 8.506,8 TL, üst sınırı ise 63.801 TL olmuştur.


4-a bendine tabi sigortalıların sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Özel sektörde:
Günlük kazanç alt sınırı: 333,6 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 2.502,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı: 75.060,00 TL
Sigorta Primi işçi payı (%14) :1.401,12 TL
Sigorta Primi işveren payı (20,5) : 2.051,64 TL
Sigorta Primi işveren payı (15,5) :1.551,24 TL
(%5 indirim hakkı kazanılması halinde) İşsizlik Sigortası işçi payı (%1):
100,08 TL
İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 200,16 TL
İşverene Maliyeti: 12.259,8 TL
İşverene Maliyeti: 11.759,4 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde
Net Ücret :
8.506,80TL


Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları;

Yemek parası:
333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (Günlük)
Çocuk yardımı:
10.008,00 TL x %2 = 200,16 TL (Aylık)
Aile yardımı:
10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL(Aylık)


Ek-9 Ev Hizmetlerinde çalışanların sigorta primi: Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanlar için:

Günlük: 333,6 x %37,5=125,10 TL
Aylık: 10.008 x %37,5=3.753 TL
Ayda 10 günden az çalışanlar için; Günlük:
333,6 x%2=6,67


İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları

Günlük kazanç alt sınırı üzerinden prim tutarı
333,60 TL x 30 x %32 = 3.202,56 TL
Günlük kazanç üst sınırı üzerinden prim tutarı:
2.502 TL x 30 x %32 = 24.019,20 TL

5510 sayılı Kanunun 4 -1/b kapsamındaki bağ kur sigortalıların prime esas kazanç tutarları;

(1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı,
Bunların prim oranları %34,5 dur.
Günlük kazanç alt sınırına göre :
333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL,
Günlük kazanç üst sınırına göre :
2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL


5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

10.008,00 TL x % 3 = 300,24 TL, Olacaktır.


Hizmet borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç
tutarının; Alt sınırı: 333,6 TL x %32=106,75 TL
Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 32 = 800,64 TL,
Olarak esas alınacaktır.


İdari para cezaları:

01.01.2023 ila 31.12.2023 tarihleri arasında işlenen fiiller için 10.008 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.


Diğer Parametreler

5510 Sayılı yasanın muhtelif maddelerinde yer verilen diğer parametrelere ilişkin uygulanacak tutarların tamamına ilişkin SGK 2023/3 sayılı genelge yayımlamış ve ayrıntılı açıklamalar yapmıştır.

Olay | Fatih ACAR