Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64 /3. maddesine göre; YEVMİYE DEFTERİ'NİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ); İzleyen faaliyet döneminin (hesap döneminin) altıncı ayının sonuna kadar yapılması gerekir.

Kapanış onayının son günü, Normal hesap dönemlerinde 30 HAZİRAN 2024 dür.

Yevmiye Defteri Tutan;

*    Anonim Şirketler,

*    Limited şirketler,

*    İş Ortaklıkları,

*    Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler.

*    Adi komandit şirketler,

*    Kooperatifler,

*    Dernek ve Vakıfların İktisadi işletmeleri,

*    Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,

*    Kolektif Şirketler,

*    Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan)

Yevmiye defterinin kapanış onayını (tasdiki) 30.06.2024 tarihine kadar yaptırması gerekir.

TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının (tasdikinin) yapılmaması halinde idari para cezası uygulanır. Kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmez.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Erol DEMİREL Başkan

İSMMMO

Editör: Hakan UYSAL