T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

2023/ŞUBAT DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARINA KDV MAHSUP TALEPLERİNDE VADE TARİHİNİN 28/4/2023 TARİHİNE KADAR UZATILMASI

Esnafa prim farkı azalacak Esnafa prim farkı azalacak

20/4/2023 tarihinin Ramazan Bayramı arifesine denk gelmesi nedeniyle, mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Şubat dönemine ilişkin SGK prim borcuna 20/4/2023 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanacağı ve bu gecikmeden dolayı mükelleflerin mağdur olacağının anlaşıldığı, bu itibarla, 2023/Şubat dönemi SGK prim borçlarına mahsup taleplerinde mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 28/4/2023 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirtilmiştir.

Bu itibarla, her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2023/Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 28/4/2023 olarak uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: SGK