TEBLİĞLER

–Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
 

KURUL KARARLARI

–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21460] Sayılı Kararı

–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21462] Sayılı Kararı

–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21464] Sayılı Kararı

–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21465] Sayılı Kararı

–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21463] Sayılı Kararı

–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21621] Sayılı Kararı

–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21632] Sayılı Kararı

–Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/12/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/21634] Sayılı Kararı

Editör: Hakan UYSAL