28 ve 30 Haziran 2023 tarihinde verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi bu tarihlerin tatile rastlaması nedeniyle 3 Temmuz 2023 tarihine uzamış ve gün içinde mükelleflerimiz ve meslek mensuplarımız tarafından yoğun bir şekilde bildirim ve beyanname verme işlemleri gerçekleştirilmiştir

Bu duruma bağlı olarak, verilme süresinin son günü 3 Temmuz 2023 olan ancak Başkanlığımız sistemlerinde gece saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle verilemeyen;

-    Katma Değer Vergisi,

-    Dijital Hizmet Vergisi,

-    Turizm Payı Beyannameleri,

-    Beyanname verme son günü 3 Temmuz 2023 tarihine rastlayan diğer vergi beyannameleri ile

-    Bildirimlerin (Ba-Bs formları ile elektronik defter oluşturma, imzalama ve elektronik defter beratlarının yüklenmesi dahil),

213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler uyarınca, 5 Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi durumunda, söz konusu beyannamelerin ve bildirimlerin süresinde verilmiş ve ödemelerin de süresinde yapılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Diğer taraftan, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 3 Temmuz 2023 tarihine kadar anılan Kanun kapsamında başvurularını yapmaları ve beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, son günü 3 Temmuz 2023 olan ancak, Başkanlığımız sistemlerinde gece saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle 7440 sayılı Kanun kapsamındaki başvurularını yapamayan veya beyannamelerini veremeyen mükelleflerin, bu durumu 5 Temmuz 2023 günü sonuna kadar bir dilekçe ve tevsik edici bilgi ve belgelerle bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmeleri şartlıyla, 3 Temmuz 2023 tarihinde yapılması gereken başvuru ve beyanname verme işlemlerinin sistem yoğunluğundan kaynaklı olarak yapılamadığının anlaşılmasına bağlı olarak talepleri süresinde yapılmış kabul edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.07.2023

Kaynak: GİB