Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Ağustos 2022'de bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında vergi tahsilatının azaldığına ilişkin yapılan haberlerin doğru olmadığı ifade edilerek, tahsilat/tahakkuk oranın içinde eskiye ait tahakkuk rakamlarının yer alması nedeniyle 2022 yılı içinde yaptıkları rekor tahsilat ve tahsilat oranlarının gölgelendiği ifade ediliyor.

Bakanlık bir de tablo yayımlayarak, son üç yıldaki cari dönem tahsilat/tahakkuk oranlarını paylaştı. Ayrıca, bütçe gelirleri içinde vergi gelirlerinin payının 2022 yılı Revize Bütçe ile birlikte %85.6 olarak gerçekleşeceğini de duyurdu.

Bugün, 31 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla aşağıda yer alan tahsil edilemeyen vergi gelirleri tablosu yardımıyla; 35 yıldır tahsil edilemeyen vergilerin nasıl olup da hâlâ vergi dairesi kayıtlarında görülebildiği konusunu anlatmaya çalışacağım.

Tahsil imkânı kalmayan amme alacakları silinmelidir

Ocak-Temmuz 2022 dönemi vergi tahsilat oranı %106.8 olarak gerçekleşmiş olmasına rağmen; kümülatif tahsilat/tahakkuk oranı %72'dir.

Revize bütçe ile vergi tahsilat hedefi geçen yılın iki katına ulaşarak 2 trilyon 185 milyar olarak belirlendi.

Son 7 yılda çıkartılan 5 adet yapılandırma ve af içeren düzenlemelerin yer aldığı kanunlar kapsamında; 31 Temmuz 2022 yılı itibarıyla yapılan tahsilat tutarı 179 milyar 500 milyon TL olmasına rağmen, aynı tarih itibarıyla devletin tahsil edemediği vergi geliri tutarının 468 milyar 643 milyon TL olmasının nedeni nedir?

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının tahsili için, vergi daireleri tarafından yapılması gereken işlemler belirlenmiş. Vergi daireleri bu işlemleri yapıyor, tahsil imkansızlığını görüyor ama fiktif tahakkukları silemiyor. Tahsil zaman aşımının 5 yıl olduğu bir vergi sisteminde hiçbir surette tahsil edilemeyecek alacaklar, 5 yılda bir canlandırılarak 35 yıl yaşatılıyor. Bu fiktif tahakkuklar, tahsilat/tahakkuk oranını düşürüyor ve vergi idaresinin başarısı görülemiyor. İki yıl önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hiçbir surette tahsil edilemeyecek tutarın 86 milyar TL olduğu açıklanmıştı. Ben bu tutarın özellikle sahte belge düzenleyicileri ve kullanıcılarına yapılan tarhiyatlar nedeniyle 200 milyar TL'nin üzerinde olduğunu tahmin ediyorum.

Fiktif tahakkuklar nedeniyle hiçbir surette tahsil edilemeyen vergileri silmenin zamanı geldi de geçiyor.

Sözcü | Nedim TÜRKMEN