T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                                            

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61

Konusu       

:

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi    

:

30/09/2022

Sayısı   

:

KVK-61 / 2022-3 / Yatırım İndirimi - 47

İlgili olduğu maddeler           

:

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   

:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

                            

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 92,93 (yüzde doksaniki virgül doksanüç) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

 

TARİH

30/09/2022

SAYI

KVK-61/ 2022-3 / Yatırım İndirimi – 47

RESMİ GAZETE NO

-

MEVZUAT TÜRÜ

SİRKÜLER

YAYINLANMA TARİHİ

30/09/2022

GEÇERLİLİK TARİHİ

-

 

AÇIKLAMA

2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 92,93 (yüzde doksaniki virgül doksanüç) olarak tespit edilmiştir.