25 Nisan 2023 SALI                              Resmî Gazete                              Sayı : 32171

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7165

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kuramların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI