21 Mayıs 2024 SALI                              Resmî Gazete                              Sayı : 32552

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8484

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Editör: Hakan UYSAL